COMENZI SI INFORMATII: 0745.471.452 / 0762.639.167 / 0734.059.235

Traduceri bulgara. Traducere in si din limba bulgara.

traduceri  bulgara

Contacteaza-ne acum si cere o oferta de pret. Contact

Limba bulgara, o limba indo-europeana care face parte din rândul limbilor slave, are un numar relativ redus de vorbitori, estimat la 9-10 milioane, iar arealul de utilizare nativa este limitat la teritoriul republicii de la sud de Dunare. Pentru noi, limba bulgara prezinta importan?a în principal datorita vecinata?ii dintre cele doua ?ari România si Bulgaria, care inevitabil genereaza de la micul trafic de frontiera, pâna la rela?ii economice interstatale, schimburi comerciale, schimb de experien?a si cooperare, activita?i de succes în domeniul turismului, activita?i legate de transport si infrastructura aferenta sau rela?ii interumane, iar toate acestea sunt înso?ite de necesitatea de a realiza traduceri autorizate sau legalizate pe aceasta pereche de limbi.

Traducerea din româna în bulgara sau din bulgara în româna poate pune probleme în primul rând datorita faptului ca se trece de la alfabetul latin la cel chirilic. De aceea, pentru o traducere reusita, trebuie apelat la traducatori specializa?i si autoriza?i.

Putem oferi servicii de traducere în si din limba bulgara în regim normal sau în regim de urgen?a pentru orice tip de documente, însa cele mai frecvente sunt: actele vehiculelor pentru procedura de înmatriculare a vehiculelor pe Bulgaria, actele si registrele societa?ilor comerciale, pentru înfiin?ari si înregistrari de firme, radieri, modificari statut, registre si situa?ii contabile sau referitoare la impozitare, acte juridice sau administrative emise de poli?ie, primarii, prefecturi, tribunale, oficii de eviden?a a popula?iei, acte privind regimul transporturilor sau al construc?iilor emise de autorita?ile de resort, acte personale precum adeverin?e, certificate, permise, autoriza?ii, diplome sau acte de identificare personala. Toate acestea se pot pregati, dupa necesita?i, în forma autorizata sau legalizata la un notar public. De asemenea, apostilarea este frecvent solicitata si utilizata pentru actele personale care circula între România si Bulgaria ca documente traduse.

Cele enumerate mai sus sunt doar o parte a lucrarilor pe care le realizam în mod curent, însa va stam de asemenea la dispozi?ie si pentru alte tipuri de solicitari. Pentru limba bulgara oferim si servicii de interpretariat si traducere simultana în municipiul Bucuresti.