COMENZI SI INFORMATII: 0745.471.452 / 0762.639.167 / 0734.059.235

Traduceri germana-romana

traduceri  germana romana


Datorita intenselor schimburi comerciale, culturale si de bunuri cu cea mai mare economie europeana, a investi?iilor germane deja realizate în România ?i a celor anuntate pentru viitorul apropiat, precum si a afluxului în crestere de turisti provenind din Germania si Austria se observa nevoia tot mai vizibila de traducatori si interpre?i de limba germana. Inclusiv traficul de bunuri, marfuri si de persoane pe care îl desfasoara ceta?enii români în ?arile vorbitoare de limba germana genereaza nevoia de documenta?ie tradusa din germana în româna.

În rela?ia cu companiile, am colaborat si colaboram în continuare pentru traduceri din diverse arii de activitate si domenii, printre care, cele mai frecvente solicitari sunt: documentele de constituire si func?ionare a societa?ilor comerciale germane, instruc?iuni de utilizare pentru echipamente si masini industriale, manuale de punere în func?iune si de operare pentru linii de produc?ie, documenta?ie juridica, inclusiv legisla?ie germana, certificate si avize de mediu, certificate de conformitate ale produselor germane care urmeaza sa fie puse în vânzare pe pia?a româneasca, documenta?ie de transport, atestari ale îndeplinirii obliga?iilor fiscale fa?a de autoritatea competenta germana, planuri de investi?ii, extrase din registre contabile, contracte de colaborare si contracte comerciale, adrese, înstiin?ari, notificari si soma?ii de plata, rezultate ale cercetarilor de pia?a, justificative si argumentare pentru departamentele de vânzari, scrisori de garan?ii si scrisori de bonitate financiara. Ca si ramuri economice, am deprins experien?a si va putem onora comenzile de traduceri pe domenii variate, precum: tehnic, comercial, juridic, medical, bancar, servicii, petrol-gaze si energie, imobiliar, educa?ional sau turistic.

Cazurile pe care putem lucra traduceri autorizate pentru persoane fizice sunt cel putin tot atât de variate, însa unul se remarca dintre toate prin frecven?a sa de apari?ie si anume traducerile actelor auto pentru vehiculele provenind din Germania. Cea mai mare pia?a auto a continentului este sursa principala de autovehicule de ocazie care alimenteaza pia?a auto din România. Amploarea fenomenului este evidenta, din moment ce, în prezent, trei sferturi din numarul total de înmatriculari sunt pentru automobile de ocazie, iar majoritatea covârsitoare a lor provin din Germania. Venim în sprijinul tuturor celor ce iau în calcul acesta varianta de achizitie a unui automobil de ocazie de pe piata germana de profil cu traducerile actelor auto, pregatite dupa caz, în forma autorizata sau legalizata. În topul celor mai solicitate traduceri urmeaza apoi actele de studiu ale celor care au urmat liceul, facultatea, programe de masterat, de doctorat sau diverse studii de specializare ?i supraspecializare la institutii de învatamânt din Germania sau Austria. Nu în cele din urma, documentele din sfera medicala sunt relativ des întâlnite, deoarece, din motive obiective, multi români au ales în ultimii ani sa efectueze investigatii medicale, seturi de analize, interventii chirurgicale sau sa urmeze perioade de recuperare ?i tratament la clinici germane sau austriece. Printre altele, în mod curent avem diverse alte comenzi de traduceri, variind de la acte de identificare personala, acte notariale, declaratii ?i contracte între persoane fizice, pâna la contacte de leasing, de construire a locuintelor, de închiriere sau chiar volume de literatura.

Prin urmare, nicio solicitare de traduceri din limba germana în limba româna nu va ramâne nerezolvata daca apelati la biroul nostru. De asemenea, ne puteti contacta cu încredere inclusiv pentru servicii de interpretariat sau de transcriere.