COMENZI SI INFORMATII: 0745.471.452 / 0762.639.167 / 0734.059.235

Traduceri romana-germana

traduceri romana  germana
Limba germana este a doua limba de circula?ie din Europa si una dintre cele mai utilizate limbi straine de pe teritoriul României. Odata cu aderarea ?arii noastre la Uniunea Europeana au sporit considerabil activitatea economica si schimburile comerciale cu spa?iul vorbitor de limba germana, ca sa nu mai amintim de cresterea substan?iala a miscarii capitalurilor, for?ei de munca, informa?iei sau bunurilor finite dintre România si ?ari precum Germania sau Austria. De asemenea, turismul cona?ionalilor nostri catre Germania, Austria sau Elve?ia si experien?ele culturale bilaterale s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani.
Prin urmare, se constata o crestere a cererii pentru traduceri legalizate pe limba germana din partea celor care urmeaza sa aiba rela?ii de orice fel cu spa?iul vorbitor de limba germana, fie ca vorbim de firme/companii care doresc sa patrunda pe vasta pia?a germana, de persoane fizice care au interese profesionale sau recrea?ionale sau de institu?ii de stat.
Persoanele juridice care desfasoara activita?i economice solicita cel mai frecvent traduceri autorizate pe limba germana pentru contracte comerciale, dosare de licita?ie, documenta?ie tehnica sau de asisten?a tehnologica, declara?ii de conformitate, certificate de autenticitate a provenien?ei, certificate de garan?ie, prospecte sau studii de pia?a. Sunt necesare uneori si traducerea în germana a actelor înso?itoare de transport a marfurilor, a garan?iilor de securitate a produselor sau a avizelor de protec?ie a mediului. Ocazional avem si solicitari pentru traduceri juridice în limba germana, ce urmeaza a fi folosite ca atare la instan?ele competente.
Persoanele fizice se prezinta la un traducator autorizat pe limba germana cel mai frecvent cu acte de studii, în vederea continuarii studiilor în Germania sau Austria, cu adeverin?e de munca, certificate de competen?e profesionale, documenta?ie pentru munca în strainatate, dosare de emigrare sau acte medicale. Fenomenul este explicabil, având în vedere pe de o parte excelenta reputa?ie a înva?amânutului german, iar pe de alta parte deschiderea de care pot beneficia acum studen?ii români si oferta vasta de programe de studiu cu care universita?ile germane si austriece se promoveaza inclusiv în România. Situa?ia este similara pentru cei care urmaresc oportunita?ile de munca sau centrele medicale si de tratament/recuperare din ?arile vorbitoare de limba germana.
Pentru toate aceste solicitari, biroul nostru de traduceri va poate pregati cu profesionalism traducerile în forma autorizata sau, dupa caz, legalizata pentru domeniile care prezinta interes pentru dumneavoastra si într-un interval de timp cât mai convenabil.